Aká bola moja cesta ku koučingu?

Dlhé roky som pôsobila v biznis sfére. Venovala som sa prioritne zahraničnému obchodu, procurementu a sourcingu v rôznych korporáciach. Ako manažérka nákupu som bola v kontakte s viacerými oddeleniami firmy. Predajný team, oddelenie logistiky, marketingový team, finančné, právne oddelenie, IT, HR.... dennodenná komunikácia s týmito oddeleniami, riešenie požiadaviek či problémov aj s vlastným teamom či negociácie s dodávateľmi. V každej firme som získala cenné skúsenosti s prácou s ľuďmi z rôznych oblastí biznisu a mala som možnosť porovnať aj rôzne korporátne firemné kultúry.

Biznis sféra a procurement sa na dlhé roky stali neoddeliteľnou súčasťou môjho života, ale cítila som, že nastal čas zmeny... Polročný výcvik v oblasti business coachingu, aby som sa stala certifikovanou profesionálnou koučkou, bol úplne prirodzeným krokom v mojom živote.

Koučing sa stal mojou vášňou. Transformačný koučing dáva koučovanému rešpekt a slobodu, kouč neradí, nepodsúva svoje riešenia klientovi, ale kladie účinné otázky a aktívne počúva.

Ako koučka nemusím byť odborníkom na biznis tému s ktorou klient prichádza, ale teší ma, že moje biznis skúsenosti sú pre klientov, podľa ich reakcií, veľkým prínosom. Prečo? Pretože rozumiem klientom z biznis prostredia, a to, že ich sprevádzam na ich ceste za zmenou, v ich osobnom rozvoji a hľadaní potenciálu, ma nesmierne napĺňa.

Veľa biznis tém je spojených aj so životnými témami a preto som sa postupne stala všestrannou koučkou, ktorá sa zameriava nielen na biznis témy, ale rovnako vie pomôcť aj klientovi s life témou a súčasne sa vo výcviku pripravuje na rolu tímovej a skupinovej koučky.  

Som biznis koučka, life koučka, ale aj mentorka. Spojením životných skúseností a dlhoročných skúseností v biznise vytváram pochopenie a bezpečný priestor pre klienta, aby sa mi mohol zdôveriť so svojimi myšlienkami, či už je to životná alebo pracovná téma. Ako NLP Practitioner využívam pri mojej práci aj poznatky z oblasti NLP (Neuro-lingvistické programovanie).

Teším sa s vami na stretnutie, či už osobne alebo cez Skype.

© 2019 - 2024 Coaching Solutions