O mne

Koučing sa stal mojou vášňou. Koučing považujem za úžasný nástroj ako vystúpiť z komfortnej zóny, byť “out of the box” a nájsť v sebe skrytý potenciál. Fascinuje ma spoznávať nových ľudí a podporiť ich v osobnom raste. Verím, že každý človek je jedinečný a má svoje vnútorné zdroje, pomocou ktorých je schopný nájsť v sebe vlastné riešenia a odpovede na otázky v rôznych oblastiach života. Ako koučka Vás budem na Vašej ceste sprevádzať, pomocou účinných, silných otázok a aktívnym počúvaním.

Ing. Henrieta Bělunková, ACC
Business Coach & Life Coach & Mentor

Som profesionálna koučka a mentorka s medzinárodnou ICF (International Coaching Federation) certifikáciou - ACC (Associate Certified Coach).  Venujem sa transformačnému biznis a life koučingu, mentoringu a NLP (Neuro-lingvistické programovanie) technikám.

Vysokoškolské vzdelanie som získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Moje cenné poznatky, získané počas dlhoročného pôsobenia v nadnárodných spoločnostiach na manažérskych pozíciách v oblasti sourcingu, nákupu komodít a služieb, odovzdávam klientom formou mentoringu.  

Transformačný koučing som študovala na prestížnej škole Business Coaching College, kde som absolvovala niekoľko výcvikov a získala ICF certifikáty:  

 • Business coaching:  meaning and mechanics of coaching in business (Biznis koučing – význam a techniky koučovania v biznise) 
 • Standards of coaching: Development of Core competences (Štandardy koučingu: Rozvoj kľúčových kompetencií) - mentoring 
 • Life coaching:  transformational conversations changing lives  (Životný koučing - transformačné rozhovory meniace životy): Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations (Koučovacia práca s bariérami) 
 • Group and Team business coaching (Skupinový a tímový biznis koučing)

Ako viem byť pre Vás užitočná ako koučka? 

 • Rešpekt, empatia, schopnosť vnímať osobnosť klienta, všímavosť, používanie intuície, schopnosť byť sama sebou, neposudzovať, ale podporiť a pozitívna energia - to sú hlavné atribúty, ktoré využívam pri koučingu.  
 • Riadim sa pravidlami a kompetenciami ICF. Dodržiavam zásady etického kódexu, ochranu citlivosti informácií klientov formou diskrétnosti a mlčanlivosti. Všetky rozhovory sú prísne dôverné, moje poznámky Vám budú na konci stretnutia k dispozícii. 
 • Spojením životných skúseností a dlhoročných skúseností v biznise vytváram pochopenie a bezpečný priestor pre klienta, aby sa mi mohol zdôveriť so svojimi myšlienkami, či už je to životná alebo pracovná téma.  
 • Som nadšená koučka, mentorka, biznismenka a podnikateľka, ale aj matka dvoch detí, ktorú napĺňa to čo robí a vidí v tom obrovský zmysel.  
 • Som členkou ICF (International Coaching Federation) Global a ICF Slovak Charter Chapter. Členstvo  v týchto organizáciách mi umožňuje získať najnovšie informácie z oblasti koučingu. 
 • Neustále sa vzdelávam, pracujem na svojom osobnom rozvoji, aby som svojim klientom mohla poskytnúť tie najlepšie služby. Pravidelne navštevujem rôzne semináre, tréningy a medzinárodné online kurzy.
 • Ako NLP Practitioner poznám účinné techniky ako sa zbaviť limitujúcich presvedčení, zlozvykov, strachu či fóbií. Disponujem certifikátom Licensed Practitioner of Neuro-linguistic Programming (NLP), ktorý je podpísaný zakladateľom NLP Richardom Bandlerom. 
 • Koučing aj mentoring ponúkam formou osobných stretnutí, telefonicky alebo online (Skype, Zoom). Osobné stretnutia sa realizujú v Bratislave, miesto stretnutia sa určí po dohode s klientom. Klientom mimo Bratislavy ponúkam svoje služby online (Skype, Zoom) alebo telefonicky, prípadne podľa dohody aj formou osobných stretnutí. V prípade záujmu o osobné stretnutie mimo Bratislavy moja flexibilita závisí od dohodnutých podmienok.
 • Trvanie jedného koučingového alebo mentoringového rozhovoru je, pokiaľ to nie je dohodnuté inak, 1 hodina. Flexibilne reagujem na požiadavky klientov, frekvencia stretnutí závisí od náročnosti dohodnutej témy a je individuálna.

Kontaktujte ma prosím telefonicky, e-mailom alebo vyplnením formulára, aby sme si dohodli stretnutie.

Úvodná konzultácia je bezplatná. 

© 2019 - 2023 Coaching Solutions