Koučing ako investícia

KOUČING JE NAJLEPŠIA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI.

Je to investícia do vás, do vášho osobného rozvoja a do želanej zmeny.

Koučing vám pomôže odhaliť váš potenciál, vidieť nápady, ktoré ste možno doteraz prehliadali a nájsť vaše vnútorné zdroje, pomocou ktorých viete zmenu uskutočniť. Ak nájdete vašu vnútornú motiváciu, vaše hodnoty a uveríte tomu, že to, čo chcete je pre vás dôležité a žiadúce, nájdete v sebe silu urobiť veľké zmeny.

Koučing nie je obyčajný kávičkový rozhovor, počas ktorého si vypočujete rady od vášho okolia. Keď nám niekto radí, naša vnútorná motivácia urobiť zmenu je minimálna. Veď prečo by sme sa mali riadiť tým, čo nám niekto vnucuje? Naše podvedomie sa bráni. Pretože ako tvrdil Galileo Galilei: "Človeka nemôžete naučiť nič, môžete mu len pomôcť nájsť to v sebe."

Koučing je o tom, že uvažujete nahlas a váš sprievodca (kouč) vás počúva a kladie účinné, silné otázky. Postupne odhaľujete vašu realitu a prichádzate na (pre vás najlepšie) riešenia. Okrem toho, že si počas koučingu poriešite vaše dilemy a problémy, stanovíte si akčné kroky, koučing prináša aj ďaľšie benefity.

BENEFITY KOUČINGU SÚ POTVRDENÉ VIACERÝMI ŠTATISTIKAMI.

Medzi najväčšie benefity koučingu podľa ICF Globálnej štúdie o klientoch koučovania z roku 2009 patria prioritne dve veľké oblasti:
ĽUDIA SÚ POZITÍVNI

  • zlepšená sebaistota
  • zlepšenie vzťahov
  • zlepšenie rovnováhy práce a života
  • zlepšenie komunikačných zručností
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

  • zlepšená pracovná výkonnosť
  • zlepšenie manažmentu firiem
  • zlepšený časový manažment
  • zlepšenie efektívnosti tímov


HODNOTU MENTÁLNEJ POHODY, ktorú získate koučingom vyčísliť nevieme.....

Ešte stále váhate?

© 2019 - 2024 Coaching Solutions